Công ty hàng đầu trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin

 

HOẠT ĐỘNG CỦA POSTEF

Nhận tư vấn cải tiến…

Nhận tư vấn cải tiến, doanh nghiệp Việt tăng suất lao động đến 85%

Trong 2 ngày 29-30/5/2018, trong khuôn khổ Chương trình Hợp tác Đào tạo giữa Samsung và Bộ Công Thương, ban...

TIN TỨC

Bưu điện Việt Nam ho…

Bưu điện Việt Nam hoàn thành tư vấn tổ chức sản xuất 3 Trung tâm khai thác chia chọn vùng

Sau 6 tháng đẩy mạnh tiến độ triển khai thực hiện, dự án “Tư vấn tổ chức sản xuất cho...

BẰNG KHEN

cokhenthidua2015

thuonghieu2017

GIẤY CHỨNG NHẬN